A Smartopert Kft. pályázatot hirdet okosotthon telepítők számára.

Pályaművek leadási határideje: 2022. május 6.
A pályázat kiírója és lebonyolítója: Smartopert Kft. (6710 Szeged, Kapisztrán út 79)
A pályázat tárgya: Az év okosotthon projektje
A pályázat célja: Az év okosotthon projektjére olyan okosotthontelepítési projekteket várunk,
amelyek szakmailag megalapozottak, értékteremtőek és kiemelkedőminőségben kerültek
kivitelezésre.

A kiválasztás során értékeljük, hogy a telepítettrendszer mennyire sokrétű az okosított
területeket, illetve az alkalmazott eszközöket tekintve, mennyire felhasználóbarát, mennyire
elégíti ki a lakók igényeit, mennyire komplexautomatizálásokat alkalmaz, mennyire rugalmas
és bővíthető.

Egy projekttel csak egy nevezési kategóriában lehet pályázni.

A nevezési kategóriák:
● „Profi telepítés” magánházas projekt
● „Profi telepítés” társasházas projekt
● „Hobbi telepítés”, saját otthon
● Közönség kedvence

A pályázat jellege, formája

A pályázat jellege: Projektpályázat, amin bárki részt vehet, aki megfelel a kiírás feltételeinek.
A pályázaton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A pályázat formája:
● A pályamunkákat az online regisztrációs felületen kell benyújtani.
● A semlegesség és a zsűri döntésének befolyásolatlansága érdekében a pályázat
anonim

A pályázaton való részvétel feltételei és módja

A pályázat résztvevője lehet minden Magyarországon élő és dolgozó okosotthon telepítő, aki
azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek
fogadja el.

A pályázatra már megvalósult okosotthon projektekkel lehet jelentkezni a megrendelő
jóváhagyásával. Ipari épületautomatikai projektekkel nem lehet pályázni.

A pályázaton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztrációhoz szükséges adatok:
● a pályázó neve
● e-mail címe
● telefonszáma
● cégnév
● székhely

Minden Pályázónak a regisztrációkor kell nyilatkozni arról, hogy az általa benyújtott anyag a
saját munkája.

Az anonimitás érdekében, regisztráció után minden Pályázó azonosító számot kap. A pályázat
(és Pályázó) azonosítására ez a szám szolgál, a zsűri csak az azonosító számokat fogja
megkapni a pályázati anyaggal, személyes adatokat nem. Ezért a pályázati anyagra e számon
kívül semmilyen személyes adatot, logót, stb. ráírni nem szabad. Ennek a követelménynek a
megsértése kizárást von maga után, mely ellen fellebbezési lehetőség nincs!

A pályázaton való részvétel feltétele továbbá az adminisztrációs felületen az Általános
Szerződési Feltételek elfogadása.

A pályázatból való kizárás feltételei

A szakmai zsűri kizárja a pályázatból a Pályázót és pályázatát, ha:
● a pályamunkát a beadási határidő után nyújtotta be
● a pályamunka a kiírt tartalmi követelményeket nem teljesíti
● a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételekben foglalt kritériumoknak

A szakmai zsűri által kizárt pályaművek a közönségszavazáson sem vehetnek részt.

A Szervező kizárja a Pályázatból azt a pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Pályázó részére
a díjat (nyeremény) azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során vagy a
Szervező külön felhívására megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítési,
esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval szemben, aki a Pályázat
Weboldalának feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Pályázat során előnyhöz
jutni, vagy visszaél más Pályázó regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel, regisztrációs
azonosítóval).

Ha a pályázat elbírálása előtt fény derül bármely kizáró okra, a Pályázó (és pályázata) azonnal
kizárásra kerül a pályázatból. Amennyiben a pályázatok zsűrizése után derül ki, hogy a díjazott
pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, az esetleg elnyert címe és nyereménye azonnal
visszavonásra kerül és azt a 2. helyezést elért pályázó nyeri el.

A pályázat lebonyolításának időtáblázata

● Jelentkezési határidő: 2022. május 6.
● Kategóránként a legjobb 5 pályázatkiválasztása: 2021. május 16.
● Eredményhirdetés: 2022. június 3.

A pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolása

info@smarthomeexpo.hu

A beadandó pályázati anyag tartalma és külalakja

A pályamű tartalma
● Pályázó neve
● E-mail cím
● Telefonszám
● Cégnév
● Székhely
● Nevezési kategória
● A projekt címe
● Az ingatlan adatai (város, alapterület)
● A projekt megvalósításának éve
● A beépített eszközök száma
● Alkalmazott márkák, protokollok
● Kommunikációs protokollok
● Munkaóra
● Projekt kivitelezésében résztvevők száma
● Automatizált területek
● Kapcsolódó képek, dokumentumok
● Indoklás

A pályamű külalakja
A pályázati anyagot digitálisan kell benyújtani az alábbi linken: https://smarthomeexpo.hu/EV-
OKOSOTTHON-PROJEKTJE-2022/

A pályaművek elbírálásának menete

Szakmai zsűri
A pályaművek értékelését, elbírálását a 3 fős szakmai zsűri végzi.

A pályázati anyagokat a szakmai zsűri név nélkül (anonim módon, a Pályázó kilétének ismerete
nélkül) értékeli.

A zsűri a pályaműveket pontozza és elvégzi a pontszámok összesítését.
A szakmai zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési joggal nem élhet a Pályázó.

Közönségszavazás
● A digitális formában leadott anyagokat a szakmai zsűri értékelése után megjelenítjük
a smarthomeexpo.hu weboldalán, ahol a közönség azokat megismerheti.
● Szavazni az interneten keresztül lehet. Az érvényes szavazatok kizárólag a kiíró
weboldalán adhatók le, más (továbbosztott) oldalakon leadott szavazatokat nem
tudunk figyelembe venni!
● A közönségdíj internetes szavazásában résztvevő szavazók között 10 darab online
jegyet sorsolunk ki a SmartHomeExpo’22-re

A pályaművek díjazása

Az Első helyezett díja: okosotthon ajándékcsomag
A Közönségszavazás díja: okosotthon ajándékcsomag

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása

A beadott pályamunkák tulajdonjoga a Pályázót illeti, de a Kiíró a közlés és a szabad
felhasználás jogát minden pályamű esetén korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja. A
pályamunkák a pályázat lezárása után is megtalálhatók lesznek a Kiíró smarthomeexpo.hu
honlapján.

Díjátadás módja és helyszíne

A díjak átadására 2022. június 3-án a SmartHomeExpo’22 rendezvényen kerül sor, melynek
helyszíne a Lurdy-ház (Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14, 1097)

Scroll to Top